Skip to main content

När snön smälter

Nu när det börjar töa och det blir stora vattensamlingar på våra banor finns det dock vissa partier där fortfarande högar med snö ligger kvar.

Vi hoppas att snön smälter bort innan kylan kommer igen så det inte bildas is för då finns det risk för stora skador på gräset.

Vi fortsätter att arbeta med våra nybyggnationer av utvalda tees och bortskottning av snö för att förbereda inför säsongsöppning för er bästa spelupplevelse.