Skip to main content

Landerydskortet

Avgifter & medlemsformer 2023

Registrera Landerydskortet

Följ instruktionerna för att registrera ditt Landerydskort med det kundnr (10 siffror) som finns på kortets baksida.

Klicka här för att registrera ditt kort.

När du registrerar ditt Landerydskort för första gången är det viktigt att du klickar på den lilla texten "Första besöket? Klicka här!" som du hittar i övre högra hörnet i inloggningsrutan. Ange därefter ditt golf-id i formatet ååmmdd-000 och det 10-siffriga kortnumret du hittar på baksidan av Landerydskortet.

Välj sedan ett eget lösenord på minst 6 tecken och upprepa det.


Inloggning

Vid inloggning kommer du till ditt konto och här kommer du kunna se saldo på ditt kort. Här kommer du så småningom även att få möjlighet att fylla på ditt kort direkt via webben. Tillsvidare är det via klubbens båda restauranger som du kan ladda egna pengar på kortet och se ditt saldo. Observera att det endast är Landerydspengen 250 kr och ev. påladdad städpeng 250 kr som måste utnyttjas samma år som den fakturerats via årsavgiften.

Det kommer också vara möjligt att spärra ditt kort om det har gått förlorat. Du kan sedan beställa ett ersättningskort genom att kontakta Retail Innovations kundsupport.

Kundsupport hos Retail Innovation tel: 08-506 655 40

Kansliet informerar

De flesta av klubbens medlemmar har registrerat sitt svarta Landerydskort och använder det vid sina besök i klubbens båda restauranger, kioskerna och shopen. Via årsavgiften har aktiva medlemmar som är 15 år och äldre betalt sin restaurangpeng som ska utnyttjas i år.

Vanliga frågor och svar:

Varför står det saldo 0 kr?
Om du inte har registrerat ditt kort så går det inte att ladda ner Landerydspengen till rätt kort. Några dagar efter att du har följt instruktionen här nedan och aktiverat det kommer 250 kr laddas ner på kortet.
Hur registrerar jag kortet?

Klicka på länken här ovan "Klicka här för att registrera ditt kort" . I rutan som kommer fram ska du klicka på den lilla texten uppe i högra hörnet "Första besöket, klicka här!".

Följ intruktionen att ange ditt golf-id i formatet ÅÅMMDD-000. Därefter ska det 10-siffriga kortnumret som står på baksidan av ditt svarta Landerydskort anges. 
Välj lösen till ditt kort och upprepa det. Klicka på registrera och nu är du klar med registreringen.

Det står felaktigt kortnummer när jag försöker registrera Landerydskortet?

Du måste vid första registreringstillfället klicka på den lilla texten uppe i högra hörnet i inloggningsrutan. Klicka på "Första besöket? Klicka här""
Om du ändå får problem så bör du kontakta kansliet. Om inte kansliet kan lösa problemet så skapas ett supportärende. Det måste först kontrolleras att kortet inte redan är registrerat av antingen dig själv sedan tidigare eller av annan medlem som olyckligtvis lyckats ange just ditt kortnummer. Kansliet hjälper gärna till med detta supportärende.

Jag har inte fått något Landerydskort?

Du får Landerydskortet när du fyllt 15 år, eller inom kort om du är nybliven medlem. Alla medlemmar som fick sin årsavgift fakturerad vid årsfaktureringen mottog efter några veckor sitt Landerydskort. Om du inte kan hitta ditt kort hemma så kontaktar du kansliet för ett ersättningskort.

Jag har tappat mitt Landerydskort?

Kontakta supporten på Retail Innovation på tel nr 08 506 655 40 för att spärra kortet om du hunnit att aktivera det. Du får därefter ett nytt kort där saldot från det borttappade kortet förs över till det nya kortet. Om Landerydskortet är märkt med ditt namn och golf-id är det mycket stor chans att du kommer att få ditt kort hemskickat i brev via klubbens kansli.

Mitt Landerydskort fungerar inte längre?

Använde du ditt Landerydskort förra året men det har gått mer än ett år sedan sist? Då måste du kontakta kansliet för att få ett nytt Landerydskort. Kortet är förbrukat efter mer än ett års brist på användning och måste ersättas av ett nytt.

Om du trots dessa tips på lösningar inte lyckas med ditt Landerydskort är nu naturligtvis välkommen att kontakta kansliet.

Ditt Landerydskort kan användas vid betalning vid våra restauranger, kiosker och shop.

Kortet kommer laddas med 250 kr några dagar efter att du registrerat kortet så det är knutet till dig som person. Alla medlemmar som är 15 år och äldre har fått ett Landerydskort, men det är endast de som i sin årsavgift har avgiften Landerydspeng som får detta belopp laddat. Meningen är att dessa pengar skall brukas i våra restauranger, kiosker och shop. Eventuellt restbelopp av de 250 kr som kvarstår på kortet vid säsongsslut kommer klubben återta.

På Landerydskortet laddas även städpengen 250 kr för medlemmar som deltog på klubbens städdagar. Även detta belopp måste användas i år.

Kortet är återladdningsbart vilket innebär att du också kommer kunna ladda på ytterligare värde på kortet i någon av golfklubbens kassor alternativt kommer du själv kunna ladda medlemskortet via internet senare. Det kan ju vara bra att ha ett påladdat medlemskortet under golfsäsongen för att slippa trassel med kontanter och dyra transaktioner med ditt bank- eller kreditkort. Dessa betalmedel är kostsamma för klubben att hantera. Egna laddade belopp på medlemskortet kommer vara användbart 2 år efter den senaste laddningen.

Kortet är kontaktlöst, vilket innebär att vid betalning kommer kortet kunna läsas genom att du lägger din plånbok på kortläsaren som är placerad vid kassasystemet eller i kiosken.

Medlemskortet har hög säkerhet och kommer kunna göra det möjligt att ersätta ett förlorat medlemskort med det belopp som finns kvar på kontot. För att kunna spärra ett förlorat kort kontaktar du kundsupport hos Retail Innovation tel: 08-506 655 40 .  Viktigt att du aktiverar denna säkerhetstjänst genom att registerera dig. Mer detaljerad information om registreringen hittar du nedan. Till sist, glöm inte och skriv din signatur på medlemskortets baksida innan du börjar använda det.