Skip to main content

Avgifter & medlemsformer 2024

Avgifter & medlemsformer 2023

På höstmötet 22 november 2023 beslutades medlemsavgifterna för år 2024. Alla medlemskap är ett tillsvidaremedlemskap och årsavgiften debiteras till samtliga medlemmar i början av januari 2024 med förfallodatum 2024-01-31.

Om du önskar göra någon förändring på ditt medlemskap inför 2024 ska detta meddelas till kansliet senast 30 november 2023.

Ändring som meddelas efter att årsfakturering skett fr om år 2023 debiteras ändringsavgift 300 kr/person enligt årsmötesbeslut våren 2022.

Vi fortsätter vårt arbete att förenkla och effektivisera och även tänka miljömedvetet, och detta visar sig i hur vi årsfakturerar medlemmarnas avgifter.

Sedan några år får alla medlemmar ett meddelande till sin primära e-postadress i januari om att avgifterna finns att betala via webbetalning på www.golf.se  Medlem som ej anmält förändring och som ej betalat årsavgift via webben kommer få faktura mailad till den e-postadress som är registrerad på golf-id. Faktureringsavgift tillkommer på mailad eller postad faktura. 

Kvitto för friskvårdsbidrag skrivs ut av medlemmen själv via webben när årsavgiften är betald. Medlem som fått och betalat en faktura ber om kvitto genom att skicka ett meddelande till kansli@landeryd.se .

Juniorer som ej fyllt 18 år ska ha minst en vårdnadshavare kopplad till sitt golf-id. Vårdnadshavaren kan därmed hjälpa sin junior att betala årsavgift via webben.

Vid betalning av årsavgiften får inga egna tillägg eller avdrag ske. Årsavgiften ska alltid betalas enligt de aviserade avgiftsposterna, I de fall som en faktura har skickats till medlem ska fakturans unika fakturanummer (ocr-nummer) anges som referens vid betalningen. Samtliga delar i respektive årsavgift är obligatorisk att betala senast på förfallodagen.

All avvikelse från medlemsformens totalbelopp ska alltid gå via kansliet, då ändring av medlemsform även ska ske. OBS! Ändring av medlemsform efter årsfakturering innebär att 300 kr/person tillkommer som avgift att betala.

Avgiften kan fortfarande delbetalas via MoreGolf och ny ansökan om delbetalning görs via MoreGolf. Den som redan har MoreGolf-kortet gör sin betalning på www.golf se med betalkortet och lägger därefter upp sin delbetalning på sin inloggning på MoreGolf/Entercard.

Vid betalning via webb kan betalsätt "Faktura" väljas. Då skapas en faktura med automatik som ska betalas till SwedbankPay inom 30 dagar.

Medlemsformer i Landeryds Golfklubb 2024

Formulär Medlemskap ››

Ladda hem blankett & bestämmelser för överlåtande av spelrätt 

Nya medlemmar kan endast köpa spelrätt via medlem som säljer.

Varmt välkommen att fylla i medlemsansökan så återkommer vi med erbjudande om medlemskap!
Se medlemsformerna nedan där det syns vilka medlemsformer som är möjliga att söka till.
Landeryds GK har max 4 200 aktiva medlemmar och när det antalet är fullt är det kö-lista med kö-avgift 300 kr/person och år som gäller.
Vid kö är det ändå möjligt att bli medlem genom att senior förvärvar ett eget spelrättsbevis genom köp från befintlig medlem som har behov att sälja.

Driftsavtalet för Vårdsbergs GK som gällt sedan år 2018 upphör per 2023-12-31.

FÖR NÄRVARANDE ÄR DET FULLT I SAMTLIGA MEDLEMSKATEGORIER I LANDERYDS GK!
Fyll i medlemsansökan för att sätta upp dig på kö-lista, se förutsättningar i informationen ovan.

Avgifter 2024

Kategori 
Månadsavgift Årsavgift för spel Spelrätt krävs
 Tre banor Fullvärdigt medlemskap (Spelrättsbevis krävs) 622 kr 6 950 kr  Ja
Tre banor 22-24 år    447 kr

4 850 kr

Tre banor utan spelrättsbevis    864 kr 9 850 kr  
Tre banor Vardagar (Spelrättsbevis krävs)  530 kr 5 850 kr  Ja
Tre banor Distansmedlem / Studerande  447 kr 5 050 kr  
En bana Classic utan spelrättsbevis  Ny medlem! Max 400 personer. 501 kr 5 500 kr
En bana Vesterby Links vardag utan spelrättsbevis   Ny medlem! 

426 kr

4 600 kr  
Korthålsbana-medlem från 16 år   Ny medlem!  222 kr 2 600 kr  
Junior 0-10 år 1 000 kr
Junior 11-14 år 1 500 kr  
Junior 15-17 år 2 000 kr  

Junior 18-21 år

2 500 kr  
   
Passiv medlem  800 kr

Ja

 
 

I årsavgift för spel ingår medlemsavgift och spelrättsavgift. Städavgift 200 kr, Landerydspeng 250 samt GIT-avgift 67 kr tillkommer för aktiva medlemmar från 15 års ålder.

I medlemsformen Tre banor Distansmedlem/Studerande tillkommer ej städavgift.
Städ- och Landerydspeng tillkommer inte för de som har medlemsform Korthålsbana-medlem.

Förklaring till avgifter

Juniormedlem: erlägger enligt sin ålders kategori. Från det år medlem fyller 15 år tillkommer även städ- och Landerydspeng.
Ex: junior 7 år har årsavgift 1 000kr och junior 15 år har årsavgift 2 450 kr.
En vårdnadshavare (myndig kontaktperson som har rätt att teckna avtal för barnet) ska kopplas samman med junior som ej fyllt 18 år. Läs mer här: Vårdnadshavare

GIT-avgift: 67 kr
Detta är en avgift golfklubben ska betala till Svenska Golfförbundet för underhåll och utveckling av Golfens IT-system som medlem når via sin inloggning till "Min Golf" på www.golf.se  Avgiften bestäms av Svenska Golfförbundet.

Städavgift: 200 kr
Avgiften återbetalas genom laddning på Landerydskortet med summa 250 kr. Avgift betalas av aktiv medlem ålder 15 år och äldre. Denna avgift gäller ej för medlemsformerna Tre banor Distansmedlem/Studerande samt Korthålsbana-medlem.

Landerydspeng: 250 kr
Avgift som aktiv medlem ålder 15 år och äldre får tillgodo i restaurangerna på Landeryd & Vesterby och i vår shop och som ska nyttjas under innevarande år. Kansliet ombesörjer att Landerydspengen laddas på Landerydskortet vid säsongsstart och under förutsättning att årsavgiften är betald senast på förfallodatum. Landerydskortet måste också knytas till golf-id genom registrering av medlemskort. Detta sker endast ske vid ett tillfälle.
Denna avgift gäller ej för medlemsformen Korthålsbana-medlem.

Anmärkning; observera att Städavgift och Landerydspeng skall förbrukas under innevarande säsong.

Överlåtelse av spelrätt 800 kr
Vid överlåtelse av spelrätt mellan två personer, tas en inträdesavgift ut. Vid överlåtelse mellan familjemedlemmar utgår ingen avgift, ej heller vid köp av spelrätt av Landeryds Golfklubb.

För Dig, Fullvärdig medlem i Landeryds Golfklubb, gäller följande:
Fritt spel på Landeryds alla banor, Masters, Classic, Vesterby Links och Skandiamäklar-slingan. Möjlighet att nyttja vår relaxavdelning och bastuanläggning på Vesterby, men bokning måste ske via receptionen 013-36 22 50. Dessa förmåner kan komma att ändras om andra avtal skrivs.

Förklaringar till olika medlemskategorier

Tre banor Fullvärdigt medlemskap
"Klassiskt" medlemskap. Fritt spel alla tider och dagar. Samt tillgång till alla förmåner som beskrivs högre upp i dokumentet. Detta krävs dock tidigast fr o m det år medlem fyller 25 år. Finns med eller utan Spelrätt.
Senior 22-24 år behöver ej ha eget spelrättsbevis.

Fullvärdigt medlemskap krävs för deltagande i klubbens olika seriespel.

Möjligheten att delbetala årsavgiften finns genom att teckna avtal genom att ansluta sig till MoreGolf-kortet:
Vanligt medlemskap med Spelrätt månadskostnad 622 kr
Vanligt medlemskap utan Spelrätt månadskostnad 864 kr

För mer info om delbetalning  http://moregolf.golf.se/formaner/delbetalning/ .

Tre banor Vardagar
Fritt spel helgfria vardagar måndag till fredag. Lördag, söndag & helgdagar erläggs reducerad greenfee 500 kr. Vid tävling erläggs tävlingsgreenfee (350 kr). Fri tillgång till Skandiamäklar-slingan.

Tre banor Distansmedlem eller Studerande. Max antal 150 st
För medlemmar som är skrivna utanför Östergötland eller är studerande och som kan uppvisa studerandelegitimation under varje år denna medlemsform gäller. Fri tillgång till samtliga Landeryds banor; Masters, Classic, Vesterby Links samt Skandiamäklar-slingan.

Tre banor Juniormedlem
Junior är du till och med 21 år. Fr.o.m. tredje hemmavarande barn fritt.
Junior som deltar i Juniorträning ska ha medlemsform "Tre banor junior". 

En bana Classic
OBS! Denna medlemsform upphör fr o m 2025-01-01

Gäller endast nya medlemmar. Fritt spel på Classic alla dagar samt korthålsbanan. För spel på klubbens övriga banor erläggs reducerad greenfee vardag 350 kr och lör-sön, helgdag 500 kr. Vid tävlingar på Masters och Vesterby Links erläggs tävlingsgreenfee (350 kr).

En bana Vesterby Links vardag  Max antal 50 st.
Gäller endast nya medlemmar. Fritt spel på Vesterby Links måndag-fredag samt Skandiamäklar-slingan alla dagar. För spel på klubbens övriga banor erläggs reducerad greenfee vardag 350 kr och lör-sön, helgdag 500 kr.  Vid tävlingar på Masters och Classic erläggs tävlingsgreenfee (350 kr).

Korthålsbana-medlem
Gäller endast nya medlemmar. Fritt spel på Skandiamäklar-slingan. Vid spel på 18-hålsbanorna erläggs reducerad greenfee som är 500 kr vardag och 600 kr lör-sön & helgdag. En greenfeecheck att nyttja valfri bana i Landeryds GK ingår. Hämtas i receptionen vid säsongsstarten.

Passivt medlemskap
Medlem som ansöker om passivt medlemskap och får det beviljat kan som längst ha detta i max två år enligt årsmötesbeslut. Inom denna tvåårsperiod ska medlem sedan antingen återgå till aktivt medlemskap, ansöka om förlängt passivt medlemskap eller sälja sitt spelrättsbevis och utträda ur klubben.
Som passiv medlem kan du när som helst återgå till aktivt medlemskap när du vill återuppta golfspelet igen. För spel på golfbanorna krävs någon form av aktivt medlemskap både för våra medlemmar och gästande spelare.
Passiv medlem har rätt till 5 rundor på Skandiamäklar-slingan genom att uppvisa stämpelkort i receptionen Landeryd före spel. Stämpelkortet uthämtas i receptionen Landeryd och finns tillgängligt från säsongsstart.

 

Ankomstregistrering

Ankomstregistrering ska alltid göras i god tid före spel. Detta sker i Caddymaster på Landeryd eller i receptionen på Vesterby eller i golfterminalen som finns i anslutning till våra båda receptioner. Landeryds GK förbehåller oss rätten att flytta samman bokningar av bollar med färre än 4 spelare.

Eftersom den mesta av vår information går via medlemsbrev och mailutskick är det viktigt att vi har korrekta uppgifter, ändring görs enklast i "Min Golf" på golf.se eller via kansliet på kansli@landeryd.se.

För att få nyhetsbrev måste du själv anmäla din e-postadress via vår hemsida Nyhetsbrev.

Golfbil

Landeryds GK hyr ut golfbilar till medlemmar och gäster i mån av tillgång. Det finns golfbilar på båda anläggningarna; Landeryd (banorna Masters & Classic) och Vesterby (bana Vesterby Links).

För att hyra golfbil krävs att man fyllt 15 år samt inneha körkort för A-traktor/mopedbil eller 18 år och har körkort för bil. Den som hyr bilen är ansvarig för denna och ev medföljande passagerare. Föraren ska vara nykter/drogfri.

Max en bokning i taget och endast i mån av tillgång. Under period som golfbilsförbud gäller kan dispens ges till förare som innehar läkarintyg och som även visar detta för receptionen. Läkarintyg ska uppvisas för att pris för golfbil med läkarintyg ska gälla.

Kortare golfbilsförbud under golfsäsong kan gälla vid t ex period med mycket nederbörd som gör banorna mer ömtåliga.

Bokning sker i receptionerna:
Reception Landeryd 013-36 22 00 (val 1)
Reception Vesterby 013-36 22 50

Priser

Ordinarie pris måndag-söndag  500 kr
Spelare med läkarintyg måndag-söndag  300 kr
Medlem 65 år o äldre måndag-torsdag  300 kr
Golfbilshyra två rundor samma dag  750 kr

Medlem kan även köpa årskort för golfbil. Kontakta kansliet 013-36 22 10 eller kansli@landeryd.se 

Årskortet är personligt och kan endast utnyttjas av innehavaren personligen.

Årskort helgfria vardagar   4 000 kr 
Årskort helgfria vardagar med läkarintyg  3 200 kr

 

Bagförvaring

Skåp hyrs ut till klubbens medlemmar.  Det finns 454 st skåp på anläggning Landeryd samt 30 st skåp på anläggning Vesterby. Dessutom hanterar Junior-och Elitkommittén 45 st juniorskåp som i första hand hyrs ut till juniorer i träning- och tävlingsverksamheten.

Överskåp 450 kr
Underskåp 550 kr
Juniorskåp i "gamla juniorboden"  300 kr